راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
یکشنبه, 03 تیر 1397

دماي ايده آل براي آب استخر حدود 80 درجه فارنهايت معادل 26.7 درجه سانتيگراد است . نگهداري يک چنين دمايي معمولا مستلزم وجود يک سيستم مبدل حرارتي جهت بالا بردن دماي آب در گردش بين استخر وموتورخانه به منظور جبران تلفات حرارتي آب استخر به هوا وزمين مي باشد.دربسياري از استخرهاي تجاري از تجهيزات مستقلي براي گرمايش آب دوش ها وسوناها استفاده مي شود. که متعاقبا درمورد آنها بحث خواهد شد . سيستم گرم کننده آب استخر درمسير معمول گردش آب، پيش ازبرگشت آب خروجي از دستگاه تصفيه به استخر نصب مي شود.مقدارآب درگردش طوري تعيين مي شود که در ساختمانهاي مسکوني هر 8 ساعت ودر استخرهاي تجاري هر6 ساعت کل آب استخريک بار گردش کرده باشد.

سيستم گرم کردن غير مستقيم آب استخر توسط لوله هاي نصب شده در ديوار يا کف استخر نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد واز آنجا که آب استخر از درون آبگرمکن عبور نمي کند، مشکلات ناشي از خوردگي، رسوب بندي وتقطير به ميزان زيادي کاهش مي يابد ولي بدليل هزينه نسبتا زياد اوليه ، سيستم گرم کردن مستقيم بيشتر معمول است .براي محاسبه وتعيين اندازه مبدل حرارتي استخر روشهاي متعددي وجود دارد، اندازه تجهيزات لازم براي گرم کردن آب استخر بر مبناي مقدار گرماي لازم براي بالا بردن دماي آب استخر به ميزان مورد نظر در مدت معين به اضافه يک مقدار اضافي بابت افت هاتعيين مي گردد.چگونگي استفاده از استخر يکي ازمهمترين ملاحظات در تعيين اندازه مبدل حرارتي است. بعضي از استخرها فقط به صورت پريوديک مثلا در آخر هفته مورد استفاده قرار مي گيرند، دراين موارد از نقطه نظر اقتصادي، مبدل حرارتي فقط بايد در طول مدت استفاده از استخر ودرست قبل از آن روشن شود. اين مبدل بايد قادر باشد که نه تنها حجم مورد لزوم آب را در طول مدت معين گرم کند، بلکه بايد تلفات حرارتي ناشي از هدايت و تبخير سطحي در طول 24 ساعت را نيز جبران نمايد .

( مقدار تبخير سطحي به عواملي بستگي دارد که شامل دماي آب استخر وهواي محيط ونيز سرعت باد مي شود )

تلفات حرارتي از آب استخر به زمين محيط بر استخر آنقدر کوچک است که درمحاسبات منظور نمي گردد.اگر مدت زماني را که براي گرم کردن آب استخر در نظر مي گيريم کم باشد، بايد مبدل حرارتي با قدرت گرم کنندگي بيشتر استفاده کنيم . حداکثر مدت زمان گرم کردن آب استخر( منظور مدت زماني است که آب استخر از شرايط سرد به دماي مورد نظر مي رسد )براي استخرهاي که به طور پريوديک ( مثلا يک روز در هفته ) کار مي کنند، 24 ساعت است. ولي بيشتر استخرها در طول فصل به طور مداوم مورد مورد استفاده قرار مي گيرند وبه اين دليل فقط يک بار در ابتداي فصل بايد آب آنها را از شرايط سرد به دماي دلخواه رسانيد . در اين مورد مدت زمان پيش راه اندازي سيستم حداکثر 48 ساعت در نظر گرفته مي شود .انتخاب مدت زمان پيش راه اندازي بيشتر،هزينه اوليه سيستم را کاهش مي دهد.مقدار گرمايي که بايد آبگرمکن بدهد تا آب از شرايط سرد به دماي دلخواه 80 درجه فارنهايت معادل 26.7 درجه سانتيگراد برسد بر حسب BTU /hr

براي محاسبه تلفات حرارتي ازسطح استخر به هواي محيط از جدول زير استفاده مي کنيم:

اختلاف دماي آب استخر و هواي محيط ? 10 15 20 25 30 35 40 50
BTU/ hr . ft 2 105 158 210 263 315 368 420 525

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com