راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
پنج شنبه, 28 تیر 1397
گسترش شهر نشيني وايجاد روزافزون ساختمانهاي مسکوني و تجاري از يک سو ومسئله تامين آبگرم مصرفي و هواي گرم در زمستان انشعابات فراوان گاز را باعث گرديده. سيستمهاي مختلف گرمايشي وابگرم مصرفي مرکزي که در موتورخانه نصب مي شود و بخاري هاي مختلف و پکيجهاي گرمايشي متفاوت جاي خود را در آپارتمانها باز کرده است.

پکيجهاي آپارتماني باز که در داخل محل سکونت يا آشپزخانه جهت گرمايش ويا آبگرم مصرفي نصب مي شوند .بدليل باز بودن کوره آنها به محيط و احتراق در فضاي بسته مسکوني در زمستان باعث نفوذ و انتشار گازهاي منواکسيد کربن و اکسيدهاي ازت و مصرف اکسيزن فضاي سکونت مي گردند .تنفس گاز منواکسيد کربن به دليل تمايل شديد اين گاز با هموگلوبين خون سبب نرسيدن اکسيژن کافي به بافتهاي قلب ومغز وتاثير روي سيستم عصبي شده و روي بصل النخاع که فرمان جريان خون را به قلب مي دهد اثر بسيار مخرب داشته و شدت آن تخريب پياز نخاع و قطع تنفس و ضربان قلب مي باشد .اثر ديگر گاز منواکسيد خصوصا در افراد مسن که بيماريهاي تنگي عروق درآنها باعث کاهش انتقال اکسيژن به بافتها و عضلات قلب مي شود و خون رسيده به علت نداشتن اکسيژن کافي بعضا باعث نکروز يا مرگ عضلات قلب وسکته هاي قلبي و مغزي مي شود .يکي از علتهاي افزايش مرگ ومير افراد من در زمستان ناشي از اين مسئله است.

HTML clipboard

گازهاي سمي اکسيد ازت در مشعلهاي اتمسفريک گازي نصب شده در پکيجها از اکسيداسيون ازت واکسيژن هوا در درجه حرارت شعله بوجود مي آيد .که در ريه با بخار آب ترکيب و اسيدهاي سمي مانند اسيد ازتيکو اسيد نيترو توليد که در بدن با هموگلوبين خون نيتروزآمين که عامل کشنده نسوج زنده وعامل مخرب نسج ريه و مجاري تنفسي هم چنين کانستروژن يا سرطان زا ميدهد.

بسياري از محققين به اين نتيجه رسيده اند که وجود گاز سمي اکسيد ازت در خون وتوليد نيروآزمين باعث نابودي بسياري از سلولهاي حساس در مغز وکليه نيز مي شود و ازدياد بيماران مغزي ودياليزي بدون ضايعه عفوني را در اين رابطه مي دانند .

نصب هود دودکش در روي اجاقهاي گاز که عده اي آن را به خاطر خارج کردن بوي پياز داغ وغذا مي دانند به منظور تهويه نسبي محيط آشپزخانه از گازهاي سمي در هنگام پخت غذا مي باشد .

نصب رادياتورهاي مختلف در ساختمانها با توجه به سطح حرارتي زياد ودرجه حرارت ملايم اين رادياتورها به منظور گرمايش مطبوع با آبگرم مي باشد .. سطح حرارتي بسيار داغ بخاري نفتي وگازي باعث سوختن غبار موجود در هوا و تبديل آن به ذرات ريزکربن در ساختمانها مي گردد که در ريه باقيمانده و حجم برنشهاي تنفسي را کاهش و ايجاد بيماريهاي مزمن ريوي و مجاري تنفسي مي نمايد .ايراد ديگر اين بخاريها باز بودن کوره آنها از زير به فضاي زندگي ومصرف اکسيژن فضاي بسته زندگي مي باشد .

نصب موتورخانه با کوره باز با آلودگي فوق در آپارتمان و لوله کشي ونصب رايداتور گرمايشي از اين موتورخانه به جز بي اطلاعي معني ديگري ندارد .که برخي بنگاه داران املاک فاقد دانش لازم آن را به عنوان يک مزيت و سيستم مستقل گرمايشي عنوان مي کنند .اگر منظور از نصب رادياتور گرمايش مطبوع با آب گرم وقبول هزينه هاي آن آلوده نشدن نحسط زندگي است . نصب پکيج گرمايي با کوره باز با آلودگي ها وصداي ناهنجار آن در داخل واحد مسکوني چه معنا ومفهومي دارد .

تعدد اين پکيجها در يک ساختمان سبب تععد تعمير ونگهداري آنها گرديده و از طرف ديگر براي تمام ساکنان مجتمع خطر ساز است که چنانچه در يکي از آنها در اثر نقص فني و گاز آتش سوزي وانفجاري روي دهد . کليه ساکنان ساير آپارتمانها در خطر آتش سوزي قرار ميگيرند .در اپارتمانهايي که به اصطلاح پکيج حرارتي مستقل نصب ميکنند .تعداد زياد پکيج ها باعث ايجاد هزينه براي تعميرات آن و مصرف گاز بيشتر مي شود .از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است که يک واحد گرمايشي مرکزي وجود داشته باشد .براي جدا کردن هزينه ها مي توان کنتور مستقل مصرف آبگرم که هزينه بسيار کمي دارد نصب کرد .

نصب پکيجهاي گرمايي با کور هباز در داخل ساختمانها در اروپا حتي در ترکيه ممنوع و پکيجهايي که در داخل ساختمان نصب مي شوند از نوع هرمتيک يا تمام بسته با دو لوله کشي مستقل يکي جهت ورود هواي مصرفي احتراق به داخل کوره تمام بسته و ايزوله از محيط ساختمان و ديگري خروج گازهاي حاصل از احتراق به خارج ساختمان مي باشد .اين پکيج ها داراي فن بوده و کوره آنها هيچ ارتباطي به فضاي داخلي ساختمان ندارد . نصب پکيجهاي با يک لوله دود کش فقط در موتورخانه و خارج از محيط بسته مجاز است .

در سيستمهاي حرارت مرکزي مطبوع که ساختمان فقط يک موتورخانه مرکزي در خارج محيط زندگي دارند و انتقال حرارت به وسيله آبگرم به رادياتور يا فن کويلهاي آپارتمان منتقل مي شود .و تعميرات و نگهداري در اختيار يک شخص مطلع از مسائل مربوطه مي باشد . گرمايش با موتورخانه مرکزي معمولا به وسيله ديگهاي چدني با اتاق احتراق ايزوله و بسته مي باشد .که چدن به دليل تخلخل سطح آن50% ازدياد سطح حرارتي از خارج و 50% ازدياد سطح حرارتي از داخل در تماس با آب را دارد .همچنين بدليل آلياژي و آتشخوار بودن جنس بدنه که زنگ نميزند .نمي پوسد .خورده و اکسيد نمي شود وعمر آن دائمي است .امکان جذب حرارت از گاز در حدود 95% پس دادن تدريجي حرارت و راندمان بالا و مصرف سوخت کمتر عمر زياد نسبت به پکيجهاي گرمايشي استفاده از ديگ را در اروپا در ارجحيت قرارداده است و 88% ساختمانهاي کشورهاي اتحاديه اروپا از ديگهاي چدني استفاده مي کنند .

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com