راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
جمعه, 29 تیر 1397

تجهيزات بسيار متفاوتي در زندگي روزمره ما وجود دارد که با بخار کار مي کنند. اين حوزه از يک خشکشويي فقط با 5 تله بخار تا يک پالايشگاه با تعداد هزاران تله را شامل شود . متناسب با اندازه تأسيسات، اثر تله هاي بخار خراب بر فرآيند ميتواند خطرناک و زيا ن آور باشد.

تله هاي بخاري که پس از خراب شدن بسته مانده اند، مبدل حرارتي را دچار آب گرفتگي نموده و فر آيند را به حال توقف در مي آورند.

تله هاي بخاري که پس از خراب شدن باز مانده اند نه تنها باعث اتلاف بخار پر فشار به قيمت گزافي مي شوند بلکه بيشتر اوقات فشار موثر بخار را در دستگاه هاي مصرف کننده کاهش ميدهد و ضمن پايين آوردن دماي فرآيند، نتايج زيا ن آوري را به بار ميآورند.

بنابراين، تله هاي بخاري که درست کار نمي کنند کارايي فر آيند را کاهش ميدهند و هزينه توليد را بالا مي برند. براي جلوگيري از اين اتلاف و کارکرد مناسب دستگاه هاي مصرف کننده بخار لازم است که تله هاي بخار در بهترين شرايط از نظر کارکرد باشند و بازرسي تله هاي بخار براي دستيابي به اين امر ضروري است .
در ضمن تعمير و نگهداري تله هاي بخار يکي از راه هاي ارزان و ساده صرفه جويي در مصرف انرژي است .

نتايج يک مطالعه در 93 شرکت صنعتي عمده ژاپن شامل پالايشگاه، صنايع شيميايي، توليد نيرو و فولاد نشان ميدهد که قريب 30 درصد تله هاي بخار در حال کار خراب هستند.

وظايف تله هاي بخار به طور کلي عبارتند از:

تخليه کندانس به محض شکل گيري

ممانعت از خروج بخار

تخليه هوا و ساير گازهاي غيرقابل چگالش

براي انجام وظايف فوق از تله هاي بخار که در واقع نوعي شير اتوماتيک مي باشند استفاده مي شود. تله هاي بخار را از نظر نوع، کلاً به سه دسته تقسيم مي کنند:

 • تله هاي بخار مکانيکي

 • تله هاي بخار ترموستاتيک

 • تله هاي بخار ترموديناميک

خرابي تله هاي بخار

تله هايي که پس از نصب صحيح نتوانند وظايفي را که در بالا بدان اشاره شد به درستي انجام دهند، خراب هستند و خرابي اين تله ها به شرح زير است:

باز بودن تله هاي بخار

 • نشتي تله بخار

 • خروج بخار از تله بخار(تله بخار کاملا باز است)

بسته بودن تله هاي بخار

دلايل کارکرد نامناسب تله هاي بخار

عواملي که باعث کارکرد نامناسب تله هاي بخار مي شوند متنوع بوده و همچنين بستگي به نوع تله بخار نيز دارند. برخي به علت خرابي خود تله مي باشند و برخي به علت نصب نوع نامناسبي از تله يا وضعيت نامناسب نصب آن است. عواملي که باعث کارکرد نامناسب تله هاي بخار ميشوند عبارتند از:

 • سايش سطح آب بندي کننده تله به وسيله بخار، آب و ذرات موجود در کندانس و همچنين به خاطر کارکرد؛

 • محدوديت حرکت اجزاي شير به واسطه خوردگي يا جرم گرفتگي؛

 • بسته نشدن کامل شير به خاطر آشغال يا جرمهايي که در اثر خوردگي بين شير و نشيمنگاه آن قرار گرفته اند؛

 • ناميزاني سطوح آب بندي (شير و نشيمنگاه ) به خاطر ضربه قوچ، انجماد يا نصب نامناسب قطعات تعويض شده؛

 • پارگي يا تغيير شکل شناور يا فانوسي تله ترموستاتيک به وسيله انجماد، ضربه قوچ يا خوردگي ، يا در تله هاي سطلي معکوس، نبود آب در داخل تله باعث مي شود تا تله کاملاً باز باشد؛

 • در تله هاي ترموديناميک ديسکي، کمبود آب به منظور آب بندي ورودي تله بخار، باعث مي شود که ديسک تله پي در پي نوسان کند.

دو عامل اول اغلب در مورد هر تله اي که زمان زيادي از کارکرد آن مي گذرد اتفاق مي افتد عامل سوم در برخي از انواع تله ها محتمل است ، به خصوص هنگامي که تصفيه آب ناقص ، باعث خوردگي در سيستم شود. چهار عامل آخر اغلب به واسطه نصب نادرست يا انتخاب نوع نامناسبي از تله رخ مي دهد.

بازرسي تله هاي بخار

براي بازرسي تله هاي بخار لازم است تا مقدماتي براي اين کار مهيا شود اين عوامل عبارتند از:

 • افرادي که به بررسي تله هاي بخار خواهند پرداخت ، لازم است که کاملاً در مورد انواع مختلف تله هاي بخار و اصول عملکرد و ويژگي هاي هر يک ا ز انواع تله هاي بخار و دستگاه هاي که به منظور بررسي تله هاي بخار به کار گرفته مي شوند، به طور کامل آموزش ديده باشند و در ضمن به اين کار علاقه مند باشند.

 • قبل از انجام هر کاري ، لازم است تا نقشه آن موقعيت همراه با مناطق مختلف کارخانه با يک کد مشخصه تهيه شود، اين کار به منظور کمک به بازرس در تعيين مکان تله هاي بخار است.

 • براي هر منطقه يک سري کد تعريف شود . بازرس بايد محل تمام تله هاي بخار را در نقشه محوطه تعيين کند و به هر تله برچسب با شماره مخصوص تله را بزند که پيشوند اين شماره کد منطقه تعيين شده باشد.

عوامل مؤثر در تعيين تعداد دفعات بازرسي ساليانه عبارتند از:

الف- نوع تله نصب شده

تله هاي سطلي معکوس و تله هاي شناور تله هايي قابل اعتماد هستند . در حالت کارکرد عادي، اين تله ها ممکن است بدون مشکل، چندين سال متوالي کار کنند .

تله هاي ديسکي ترموديناميکي کمتر از سايرانواع تله ها قابل اعتماد هستند و ممکن است تنها ظرف چند ماه مصرف بخار اين تله ها افزايش يابند.

ب - تعداد تله هاي سيستم

هر چه تعداد تله ها در سيستم بيشتر باشد ، اين احتمال که تعداد بيشتري تله هاي بخار در يک دوره زماني معين دچار نشتي شوند، افزايش مييابد.

ج - ظرفيت تله

ظرفيت تله بستگي به سايز اوريفيس و اختلاف فشار دو طرف آن دارد . هر دوي اين عوامل تعيين کننده مقدار اتلاف بخار در زمان خرابي تله است . از اين رو به بازرسي تله هاي بزرگتر بايد اهميت بيش تري داده شود. زيرا در صورت خرابي اين نوع تله ها، مقادير زيادي انرژي تلف مي شود.

د- در دسترس بودن کارکنان

بررسي بين هزينه بخار اتلافي و هزينه کارکنان براي بازرسي تله هاي بخار ، يکي از عوامل تعيين کننده مي باشد.

ه - در دسترس بودن تله هاي بخار

يکي از عوامل مؤثر در هزينه کارکنان موقعيت و وضعيتي است که تله بخار در آن محل نصب شده است .

براي مثال تله در مکان هاي مرتفع يا پر خطري نصب شده است.

و- فشار بخار

فشار بخار يکي از عوامل تعيين کننده در تعداد دفعات بازرسي است ؛ زيرا با افزايش فشار بخار اتلاف از تله هاي خراب و احتمال خرابي آنها افزايش مي يابد.

ز- کاربرد تله بخار

وظيفه تله بخار نيز به عنوان يک عامل تعيين کننده در تعداد دفعات بازرسي در سال است . در يک برنامه جامع تعمير و نگهداري بايد کاربرد و وظيفه تله بخار دقيقاً مشخص شود و تعيين گردد که خرابي اين تله ها چه پيامدهايي را خواهد داشت و سپس با توجه به اهميت آن تعداد دفعات بازرسي در سال مشخص شود.

براي بررسي کارکرد تله ها نياز به يک ليست بازرسي است تا فرد را در انجام اين کار کمک نمايد . اين ليست بايد شامل موارد زير باشد:

 • شماره منطقه

 • شماره تله

 • نام سازنده

 • شماره مدل (فني)

 • نوع تله بخار: (مکانيکي، ترموستاتيکي، ترموديناميکي)

 • مکان تله نسبت دستگاه: (بالا، پايين)

 • کاربرد Tracing : (تخليه خط اصلي بخار، تخليه دستگاه فرآيند، تخليه خط , تخليه دستگاه گرمايش)

 • اولويت: (بسيار مهم، مهم، عادي، فرعي)

 • مکان تله از لحاظ ارتفاعي: (بالا، پايين)

 • مکان تله نسبت به واحد: (داخل، خارج)؛

 • وضعيت کندانس از لحاظ بازيابي: (دارد، ندارد)

 • حالت کارکرد تله بخار: (پيوسته، ناپيوسته)

 • فشار خط ورودي

 • فشار خط برگشت کندانس

 • دماي کارکرد تله

 • نوع و اندازه اتصال

 • زمان نصب

 • وجود صافي در ورودي تله بخار

 • تاريخ بازرسي بعدي

 • ملاحظات

6- مدارک سازنده تله هاي بخار موجود در واحد صنعتي و ساير مدارک لازم تهيه شود

7 - با توجه به مدارک سازنده تله بخار ، بررسي شود که آيا از لحاظ نوع و اندازه، تله مناسبي انتخاب شده و همچنين توصيه هاي لازم در مورد نصب صحيح تله در نظر گرفته شده است . چه بسا، تله بخار از لحاظ نوع، اندازه و ساير عوامل به درستي انتخاب شده باشد ، اما نصب به طريق نادرست ، باعث شود که يک تله سالم کارکرد نامناسب پيدا کند.

روشهاي بررسي کارکرد تله هاي بخار:

بررسي کارکرد تله هاي بخار در حال کار بهطور عمده به چهار طريق زير صورت مي پذيرد:

1- روشهاي بصري

در اين روش شخص با مشاهده تخليه تله بخار ، صحت کارکرد تله بخار را ارزيابي مي نمايد. براي اين منظور اگر مشاهده کندانس خروجي به علت متصل بودن خروجي تله به خط کندانس ميسر نباشد، ممکن است يک شير بلافاصله بعد از تله قبل از شير قطع خروجي نصب شود که شخص با باز کردن آن و مشاهده چگونگي تخليه کندانس، کارکرد تله را بررسي نمايد . روش ديگر اين است که در خروجي تله ، يک شيشه رؤيت نصب شود تا خروجي تله بخار قابل رؤيت باشد.

اين روش براي بررسي تله هاي بخاري که کارکرد سيکلي باز و بسته دارند مانند تله هاي سطلي معکوس و تله هاي ترموديناميک مناسب مي باشد.

2 - روشهاي حرارتي

اين روش ها عموماً بر اساس اختلاف درجه حرارت در بالا دست و پايين دست تله هاي بخار کار مي کنند.اين روش ها عبارتند از روش هاي پايرومتري، ابزارهاي نشانگر مادون قرمز، نوارهاي حرارتي (که به دور تله پيچيده مي شوند و در صورت افزايش دما رنگشان تغيير مي کند) و چسب هاي حرارتي که در دماهاي خاصي ذوب مي شوند. عيب اين روش اين است که يافتن تله هاي بخاري که به صورت باز خراب شده اند با اين روش مشکل است.

3- روشهاي اکوستيک

در اين روش شخص با گوش کردن صداي تله بخار پي به وضعيت کارکرد تله مي برد. اين کار به رو شهاي مختلفي از جمله توسط گوشي هاي پزشکي، پيچ گوشتي، گوشي هاي مکانيکي و دستگاه هاي اولتراسونيک صورت مي گيرد. گذر بخار از لوله ها توليد صدايي شبيه به ”هيس“ مي کند، اما گذر کندانس از لوله، صداي شبيه به شرشر دارد . دستگاه هاي اولتراسونيک براي اينکار بهترين انتخاب مي باشند زيرا قابليت حذف ساير سر و صداهاي محيط را دارند.

اين روش براي بررسي کارکرد تله هاي بخاري که کارکرد سيکلي باز و بسته دارند مناسب است و براي بررسي کارکرد تله هاي بخاري که به طور پيوسته کار مي کنند، مانند تله هاي شناور، لازم است دستگاه اولتراسونيک طوري کاليبره شود تا صداهاي مزاحم حذف شو ند و اگر در کنار اين تله بخار، تله هاي ديگري نيز موجود است، لازم است حين بررسي کارکرد آنها به طور موقت متوقف شود

4- روش هدايت حرارتي

جديدترين تکنولوژي در بازرسي تله هاي بخار ، روش هدايت الکتريکي است . از آن جا که آب ماده هادي الکتريسيته است و بخار ضريب هدايت الکتريکي بالايي ندارد ، با توجه به اين اختلاف ، در مورد حضور يا عدم حضور کندانس ، با توجه به مقاومت حاصل مي توان اظهار نظر نمود . براي اين منظور از يک سنسور استفاده مي شود. اين سنسور در محفظه اي قبل از تله بخار نصب شده است و در هنگام کارکرد عادي تله بخار پر از کندانس است . هنگامي که تله بخار نشتي دارد يا کاملا باز است ، سطح کندانس درون محفظه افت ميکند و سنسور در معرض بخار قرار مي گيرد و سيگنال الکتريکي از دستگاه اندازه گيري قطع مي شود و خرابي تله نشان داده مي شود. اين سيستم با هر نوع تله اي و ساخت هر نوع سازنده اي کار مي کند. در مد لهاي جديد اين سنسور ، از يک المان اندازه گير دما استفاده شده است تا خرابي تله را در مواقعي که به صورت بسته خراب شده است، نشان دهد.

تجهيزات بازرسي تله هاي بخار و نرم افزارها:

از ميان سازندگان تله هاي بخار برخي شرکت ها اقدام به ساخت تجهيزات بازرسي تله هاي بخار کردهاند تا به بازرسان تله ها کمک کنند.

 • شرکت Spirax Sarco براي بررسي تله هاي بخار دستگاه Spiratec را ارائه نموده است که دو مدل قابل حمل و ثابت دارد . البته براي استفاده از آن لازم است در جلوي تله بخار يک سنسور نصب شود .

 • شرکت Gestra دستگاه VKP -30 را براي کنترل و ارزيابي و ثبت داده هاي مربوط به تله هاي بخار ارائه کرده است . دستگاه قابل حمل است و پس از بازرسي، گزارشي در مورد تله هاي نيازمند به تعمير و همينطور تاريخچه اي از بازرس يهاي گذشته را ارائه مي نمايد.

 • شرکت Trapman دستگاه TLV را براي آناليز و بررسي تله هاي بخار ارائه کرده است . اطلاعات بيش از 3000 تله بخار مختلف براي آناليز در حافظه دستگاه وجود دارد.

 • نرم افزار Steam Work Pro محصول شرکت Conserve-It Software يک برنامه مناسب براي حفط و نگهداري اطلاعات تله هاي بخار است. نرم افزار Trap Base XP محصول شرکت Field Data Specialistsيک نرم افزار جامع و کامل براي ثبت و ضبط و آناليز داده ها است .

 • نرم افزار Trap Master محصول شرکت Yarway نيز يک نرم افزار مناسب براي اين منظور است .

نتيجه گيري

ايجاد يک برنامه مدون و جامع براي تعمير و نگهداري تله هاي بخار امکان صرفه جويي و استفاده مؤثر از

شبکه بخار را براي صنايع مختلف فراهم مي آورد. با رشد تکنولوژي امکان استفاده از روش ها يا دستگاه هاي ويژه براي اين کار فراهم شده است و همچنين امکانات و نرم افزارهاي ويژه براي ثبت و نگهداري و آناليزاطلاعات تله هاي بخار شبکه، اين امکان را به واحدهاي مسئول ميدهد تا با آناليز آماري اين اطلاعات،گزارش ها و هزينه هاي اتلاف بخار، اقدام به برنامه ريزيهاي تعمير و نگهداري کنند و راندمان بخش انتقال و مصرف بخار را در حد مطلوبي حفظ نمايد.

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com