راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
پنج شنبه, 28 تیر 1397

مقدمه
هم اكنون در بسياري كشورهاي پيشرفته دنيا از چيلرهاي جذبي استفاده بسياري مي گردد ولي استفاده از اين چيلرها عموما جهت بازيابي حرارت مازاد و پرت نيروگاه ها كوره ها و ...در پروژه هاي CCHP (گرمايش وبرق توامان) و يا با استفاده از انرژي زمين گرمايي مي باشد وكمتر جهت كاركرد اين چيلرها از انرژي حاصل از سوختن گاز طبيعي استفاده مي گردد .
متاسفانه در كشور ما با توجه به قيمت بسيار غير واقعي تر گاز نسبت به برق روز به روز استفاده از چيلرهاي جذبي با مصرف گازطبيعي در ساختمانها در حال توسعه مي باشد.حتي با وجود همين قيمت غير واقعي گاز نيز استفاده از چيلرهاي جذبي ممكن است در ظاهر به صرفه باشد اما در باطن به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد ذيلا دلايل در قالب مقايسه به اختصار چيلرهاي تراكمي وجذبي شرح داده شده است

.چيلر هاي تراكمي و جذبي را بايستي از تمام جنبه ها مورد بررسي قرار داد تا بتوان از هر کدام از آنها در جاي مناسب خود استفاده نمود . جهت مقايسه اين دو سيستم بايستي ابتدا هر يك از سيستم ها را مطالعه و سپس به مقايسه آنها بپردازيم .
الف – چيلر هاي تراكمي
چيلر هاي تراكمي بر مبناي متراكم كردن گاز مبرد در كمپرسور و انبساط آن در اواپراتور توليد برودت مي كنند . در اين پروسه چيلر انرژي الكتريكي مي گيرد و در قبال آن برودت توليد ميكند . گاز مبرد پس از دريافت بارهاي ساختمان در اواپراتور منبسط مي شود . در كمپرسور به علت متراكم شدن گاز مبرد ، فشار و دما و بدنبال آن انرژي كلي گاز ، آنتالپي آن افزايش مي يابد . در كندانسور انرژي دريافت شده در كمپرسور و بارهاي ساختمان از چيلر به آب برج خنك كننده منتقل مي شود مي گردددر برج خنك كننده در اثر عبور آب و هوا در دومسير مخالف يكديگر مقدار زيادي از آب كه در تبخير شده و دماي آن كاهش مي يابد و چرخه ادامه مي يابد .
ب – چيلرهاي جذبي
اصول كار اين چيلر ها بر اساس جذب رطوبت توسط ليتيوم برمايد مي باشد . در اين چيلرها سيال مبرد آب مي باشددر اواپراتور آب از روي لوله ها تبخير شده و باعث كاهش دماي آب داخل لوله ها مي شود . در قسمت ابزوربر محلولليتيوم برمايد آب تبخير شده را جذب كرده و رقيق مي شود و توسط پمپ به قسمت ژنراتور ارسال مي شود .در ژنراتور اين محلول گرم شده و آب جذب شده را بصورت بخار از دست مي دهد . بخار توليد شده در قسمتكندانسور در تماس با لوله هايي كه آب برج خنك كننده در آنها جريان دارد گرماي خو د را از دست داده و تقطير شدهو مجددا مايع مي شود . مايع ، آب بدست آمده دوباره براي تبخير از روي سطح لوله هاي اواپراتور وارد اين قسمتشده و چرخه ادامه مي يابد .
اولين چيلر هاي جذبي ابداع شده از نوع چيلرهاي جذبي آبگرم Single Effect بودند اين چيلر ها راندمان پاييني داشتند وبعد از اين چيلرها انواع ديگر چيلر هاي بخار Double Effect و پس از آن چيلر هاي شعله مستقيم Direct Fire ابداع شدند .
مقايسه چيلرهاي جذبي و تراكمي
از آنجا كه چيلر هاي شعله مستقيم داراي بيشترين مزيت ها نسبت به ديگر چيلر هاي جذبي مي باشند درمقايسه ها چيلرهاي جذبي و تراكمي عمدتا همين نوع چيلر بررسي مي شود .
مقايسه در بخش هاي زير صورت مي گيرد :

 1. مقايسه فنی

 2. مالي و سرمايه گذاري اوليه

 3. هزينه هاي جاري

 4. انعطاف پذيري كنترلي(كم كردن بار ويا خاموشي چيلر)

 5. برق مصرفي كمتر طي دوره گرما (خصوصا در ساختمانهاي با كاربري منقطع)

 6. ظرفيت پايين تر برج هاي خنك كن و سيستم هاي پمپاژ به برج ها

 7. پيك زدايي مصرف برق در ساعات اوج بار (ساعات 19 الي 23 )با استفاده از سامانه كنترلر سرمايش تراكمي

 8. قابليت كاركرد در اقليم هاي مختلف

 9. عدم وجود مشكل در هنگام قطع برق

 10. نگهداري و راهبري بسيار ساده

 11. فضاي اشغالي در موتور خانه

مقايسه فني
يكي از مهمترين پارامترهاي مقايسه چيلرها ضريب عملكردي آنها يعني COP نسبت انرژي دريافتي به ميزان سرمايش توليدي مي باشد. مقادير بالاي اين پارامتر نشان دهنده مصرف بهينه انرژي مي باشد هرچه COP بالاتر باشد راندمان برودتي چيلر بيشتر و مصرف انرژِي آن كمتر خواهد بود . ميزان انرژي مصرفي در چيلرهاي جذبي دو اثره حدود 50 درصد مصرف انرژي در چيلرهاي تك اثره مي باشد . ضريب عملكرد چيلرهاي جذبي دو اثره بيش از دو برابر ضريب عملكرد چيلرهاي تك اثره مي باشد . امروزه بيش از 95 درصد چيلرهاي جذبي نصب شده در دنيا را چيلرهاي جذبي دو اثره تشكيل مي دهند . چيلرهاي جذبي تك اثره حتي با بهترين طراحي داراي ضريب عملكردی  حداكثر تا 75 درصد مي باشد . در حاليكه  در مدلهاي شعله مستقيم ضريب عملكرد 1/2 بوده كه نشان دهنده مصرف انرژي كمتر بازای توليد برودت يكسان مي باشد .
در چيلرهاي تراكمي ضريب عملكرد بين حداقل 2 براي چيلرهاي با كمپرسورهاي قديمي و حداكثر 8 براي چيلرهاي جديد مي باشد كه نشان دهنده مصرف انرژي كمتر در اين نوع چيلرها در مقايسه با چيلرهاي جذبي شعله مستقيم در توليد برودت يكسان مي باشد .
مالي و سرمايه گذاري اوليه
هزينه هاي هردستگاه چيلر شامل هزينه هاي خريد چيلر و ، حمل و نصب ، راه اندازي و هزينه مورد نياز تهيه فضاي نصب و تعميرات مي باشد .هزينه خريد يك دستگاه چيلر جذبي با ظرفيت متوسط 200 TON ، حدود دو ميليارد ريال مي باشد(قیمت 1390) كه در مقايسه با بهاي يك دستگاه چيلر تراكمي بيش از دو برابر مي باشد . با توجه به ابعاد بزرگتر و وزن بيشتر چيلر جذبي نسبت به چيلر تراكمي در موتورخانه ها معمولا ارتفاع بيشتر جهت لوله كشي ها و سطح بيشتر جهت سرويس و تعميرات مي باشد و مشكلات نصب بيشتري دارد .
هزينه هاي جاري
هزينه ها شامل مصارف انرژي و برق و آب و تجهيزات جانبي مي باشدجهت توليد 1 TON برودت در چيلرهاي جذبي حدودا BTU 20000 حرارت لازم است كه معادل نیم متر مکعب گاز طبیعی می باشد.با توجه به قيمت هاي جديد حامل هاي جديد انرژي و با توجه به ميزان انرژي بيشتر جهت توليد برودت در چيلر جذبي ( بيش از سه برابر ) هزينه توليد برودت در چيلر جذبي بيش از چيلر تراكمي خواهد بود . مهمترين علت اين امر دفع مقادير زياد حرارت از چيلر جذبي و بازيافت آن در توليد الكتريسيته مي باشد .
با توجه به بازده بالا تر چيلر تراكمي نسبت به چيلر جذبي ، ميزان حرارتي كه بايستي در كندانسور جذب و در برج خنك كننده دفع گردد در چيلرهاي جذبي بسيار بيشتر است . اين مصرف براي يك چيلر جذبي با ظرفيت 120TON حدود 20 متر مکعب بيش از يك چيلر تراكمي با ظرفيت مشابه است .جهت دفع حرارت بيشتر ( تبخير آب ) برج خنك كننده و پمپ هاي بزرگتر و مصرف برق بيشتر مورد نياز است در اينحالت به دستگاه سختي گير بزرگتري مورد نياز است . چيلر تراكمي با كندانسور هوايي مصرف آب ندارد
انعطاف پذيري كنترلي(كم كردن بار ويا خاموشي چيلر)
ليتيوم برومايد يك نمك جامد كريستالي است كه اگر ميزان جذب آب آن كمتر از 30 تا 40 درصد باشد به فاز محلولنرسيده در نتيجه حجم بلورهاي تشكيل دهنده ان بزرگتر شده و باعث مسدود شدن مسير عبور محلول مي شود وپديده كريستاليزلسييون اتفاق مي افتد . جهت جلوگيري از بروز اين اتفاق ميزان بار روي چيلر جذبي نبايد كمتر از
%50 باشد لذا اين چيلرها را بايد اول تابستان به كار انداخت و انتهاي دوره گرما خاموش نمود و هيچ دستگاه برقي اعماز پمپ، فن برج خنك كن و پمپ هاي لاينفك چيلر جذبي را نمي توان خاموش كرد همچنين در ساختمانهاي غيرمسكوني ( با كاربري منقطع )كه بعد از تعطيلي ساختمان با كاهش محسوس بار مواجه مي شويم براي جلوگيري ازاحتمال تشديد وقوع پديده فوق نمي توان برق فن كوئل هاي ساختمان را خاموش كرد و كاركرد اين فن كوئل ها در شرايطي كه ساختمان به سرمايش نياز ندارد مصرف برق زيادي را به ساختمان تحميل مي كند در چيلر هاي تراكمي نياز به نگ هداري مداوم نداشته واز لحاظ كنترلي نيز بسيار قابل انعطاف مي باشند و به راحتيتوسط كنترلرهاي هوشمند سرمايش و متناسب با دماي هواي بيرون و نوع كاربري ساختمان كنترل و پايش مي شود .با كنترل چيلر و تمامي ادوات الكتريكي سيستم سرمايش تراكمي ساختماني با كاربري منقطع (هم در زمان كاري باكنترل بار برودتي مورد نياز بر اساس تغييرات دماي هواي بيرون و هم بعد از تعطيلي ساختمان تا پيش راه اندازي صبحروز بعد) توسط اين سامانه هوشمند و همچنين كنترل ودر صورت نياز خاموشي فن كوئل هاي ساختمان طي شبانه روز، به صرفه جويي متوسط 40 % در مصرف برق ساختمان خواهيم رسيد برق مصرفي كمتر طي دوره گرما (خصوصا در ساختمانهاي با كاربري منقطع)در ساعات غير بهره برداري ساختمان هاي غير مسكوني مي توان به سادگي با استفاده از سيستم هاي كنترل هوشمندسرمايش، چيلرهاي تراكمي ،پمپهاي چيلد واتر و پمپ هاي برج ، فن برج ها و فن كوئل ها و هواسازها را در سيستمهاي تراكمي خاموش نمود .از اين قابليت كنترلرهاي هوشمند در جهت كاهش مصرف برق و استهلاك تجهيزات سيستم تراكمي استفاده كرد .در اكثريت مطلق چيلرهاي جذبي اين امر به سادگي امكان پذير نيست . چون در اكثريت ساختمانهاي مجهز به چيلرهاي جذبي تجهيزات كنترلي اتوماتيك (شير برقي 3 راهه ، سيستم هوشمند رفع اتوماتيك كريستال و...) به دليلقيمت بسيار بالا نصب نگرديده اند و يا به عنوان مثال در صورت نصب شير برقي 3 راهه اين شيرها به دلايل مختلف از
جمله عدم سرويس و نگهداري صحيح ، پس از مدتي عملا باي پس مي گردند .اپراتور ها بنا به دلايلي از جمله نپذيرفتن خطر احتمال وقوع پديده كريستال در اثر روشن و خاموش كردن هر روزهچيلرها ، استهلاك چيلرها و يا عدم تخصص جهت انجام اين كار ، در ساعات غير كاري ساختمان ، اصولا عملياتپيچيده روشن و خاموش كردن هر روزه سيستم هاي جذبي را انجام نمي دهند . بنابر اين سيستم هاي جذبي عموما 24  ساعته روشن مي مانند .توجه داشته باشيد كه خاموش نكردن تجهيزات صرفا مربوط به چيلر جذبي نمي گردد و تمامي تجهيزات پر مصرفبرق سيستم مركزي سرمايش جذبي از جمله برج خنك كننده و پمپ ها ي آن وپمپ فن كويل ها و نيز روشن ميمانند ، چون به عنوان مثال در صورتي كه چيلر روشن باشد و پمپ برج خاموش شود ، چيلر جذبي در معرض آسيبجدي قرار مي گيرد.
ظرفيت پايين تر برج هاي خنك كن و سيستم هاي پمپاژ به برج ها
به دليل پايين تر بودن راندمان عملكردي چيلر هاي جذبي در مقايسه با تراكمي ، براي توليد يك واحد سرما ،انرژياوليه بيشتري بايد مصرف كنند درنتيجه گرمايي كه مي بايست از آنها دفع گردد بسيار بيشتراز چيلرهاي تراكمي بوده،از آنجا كه وظيفه جذب اين حرارت به عهده آب در گردش بر ج خنك كننده مي باشد به اين خاطر بايستي در سيستمهاي جذبي از برج هاي خنك كننده مي باشد به اين خاطر بايستي در سيستم هاي جذبي از برج هاي خنك كننده وپمپ هاي برج با ظرفيت بالاتر ازسيستم هاي تراكمي استفاده كرد كه اين امر علاوه بر سرمايه گذاري اوليه بيشتر،باعثمصرف بيشتر برق پمپ ها و دمنده هاي برج هاي خنك كننده در سيستم هاي جذبي مي گردد.
 پيك زدايي مصرف برق در ساعات اوج بار (ساعات 19 الي 23 )با استفاده از سامانه كنترلر سرمايشتراكمي
با توجه به اينكه چيلرهاي جذبي در طول شبانه روز بايد داراي حداقل 50 درصد بار باشند( جهت جلوگيري از پديدهكريستاليزاسيون ) لذا در ساختمان هاي غير مسكوني كه عملا ساعات اوج بار ( ساعات 19 تا 23 ) مصادف با تعطيليساختمان هاي اداري است ، تمامي تجهيزات برقي سيستم سرمايش جذبي (فن وپمپ هاي برج ، پمپ هاي چيلر واترپمپ هاي چيلر جذبي وبرق فن كوئل و هواسازها ) بدون اينكه ساختمان نياز به سرمايش داشته باشد روشن مي مانندو انرژي الكتريكي بسيار زيادي رااز شبكه برق شهري مصرف مي كنند . در نتيجه چيلرهاي جذبي عملا نه تنهاكمكي به پيك زدايي از شبكه برق شهري نمي دك ن ، بلكه د ر ساعات پيك مصرف برق باعث وارد آمدن بار اضافي بهشبكه برق در شبكه نيز مي گردند.
در سيستم هاي تراكمي هوشمند به علت انعطاف پذيري كنترلي و قابليت خاموشي كامل در ساعات غير كاريساختمان ، نه تنها كمك شايان توجهي به كاهش قابل توجه برق مصرفي و پيامد آن بار مالي تحميلي به ساختمان ميكند ازوارد آمدن بار اضافي به شبكه برق در ساعات پيك مصرف نيز جلوگيري مي كند.
قابليت كاركرد در اقليم هاي مختلف
به دليل محدويت هاي طراحي در سيستم جذبي ، جهت خنك نمودن كندانسور ، بايد از برج خنك كنندهاستفاده كرد، مكانيزم برج خنك كننده شبيه كولر آبي است با اين تفاوت كه هوايي كه توسط فن داخل برج دميده ميشود حرارت آب را گرفته و آن را خنك ميكند تا براي جذب حرارت مبرد كندانسورمناسب گردد لذا در اقليم هايمربوط شمال و جنوب كشور نمي توان از اين چيلر ها استفاده كرد در صورتي كه چيلرهاي تراكمي اين قابليت را دارندكه دراين مناطق جهت جذب حرارت از مبرد كندانسور از سيال واسطه هوا به جاي آب استفاده كرد .
 عدم وجود مشكل در هنگام قطع برق
قطع ناگهاني برق مي تواند باعث بروز پديده كريستاليزاسيون بدليل عدم انجام فرآيند رقيق سازي محلول ليتيومبرومايد گردد ، اما در چيلرهاي تراكمي بدليل عدم نياز به اين فرآ يند ، قطع ناگهاني برق هيچ مشكلي ايجاد نمينمايد و در نتيجه اين چيلرها نيازي به تعبيه برخي تجهيزات گرانقيمت از جمله ژنراتور برق اضطراري و سيستم ضدكريستال و. . . . ندارند .
 نگهداري و راهبري بسيار ساده
نگهداري وراهبري ساده چيلرهاي تراكمي از مزاياي مهم آنهاست زيرا به اپراتور متخصص در زمينه چيلرجذبيوهمچنين تعبيه سيستم بخار كه نگهداري انها مشكل وپرهزينه است وجود ندارد و اپراتور چيلر تراكمي با يك آموزشچند ساعته مي تواند از عهده نگهداري اين دستگاه برآيد .
فضاي اشغالي در موتور خانه
ارتفاع موتور خانه مناسب براي نصب چيلر جذبي حداقل بايد  3 متر باشد، از طرف ديگر مشكلات نصب چيلرهاي جذبيبه علت ابعاد بزرگتر و وزن سنگيني كه دارند بسيار بيشتر است .
اثرات مخرب زيست محيطي چيلر جذبي در مقايسه با چيلر تراكمي
درسيستمهاي جذبي رايج براي توليد سرما گاز طبيعي در موتورخانه ها سوزانده مي شود و آلاينده هاي زيستمحيطي به طور مستقيم از ساختمانها وارد جو شهري مي گردد، حال تصور كنيد در يك ساختمان با متراژ 3000 مترمربعي وبا ظرفيت چيلر جذبي 120 تن تبريد ، طي يك دوره سرمايش كاركرد اين چيلر 200000 كيلوگرم الايندهزيست محيطي وارد آسمان شهرمان مي كند در صورتيكه اگر اين چيلر جذبي با يك چيلر تراكمي جايگزين شود ازاسيبها و صدمات جبران ناپذيري كه با كاركرد چيلر جذبي مي توانست به انسان واكوسيستم طبيعت وارد شودجلوگيري به عمل خواهد امد . (به ازاء سوختن يك متر مكعب گاز طبيعي 2,1 كيلوگرم آ لاينده زيست محيطي توليد و
منتشر مي شود.)

 

 

 

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com