راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
دوشنبه, 04 تیر 1397

بر اساس کارهاي تجربي و آزمايشي انجام شده شرائط طرح داخل کليه فضاهاي بيمارستاني چه در تابستان و چه در زمستان توسط ASHRAE تعيين شده است . محدوده دما و درصد رطوبت نسبي براي اتاقهاي عمل در تابستان و زمستان دما در محدوده 76 درجه فارنهايت تا 68 درجه فارنهايت و رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد است .

براي بخشهاي بستري در تابستان محدوده دما 86-75 و درصد رطوبت 60-30 است و در زمستان دما 86 درجه فارنهايت و درصد رطوبت در محدوده 60-30 درصد است . همچنين در اتاقهاي ريکاوري در تابستان و زمستان دما 75 درجه فارنهايت و محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است . براي بقيه فضاهاي بيمارستان نيز دما و درصد رطوبت جداول مربوطه تنظيم شده و خوانندگان جهت اطلاع بيشتر مي توانند به مرجع مراجعه نمايند .هواي اتاق عمل مجددا به داخل بر نمي گرددمستقيما اين هوا به محيط تخليه مي شود به عبارت ديگر هواسازي اتاق عمل داراي کانال برگشت نمي باشند و از صد در صد هواي تازه استفاده مي کنند . در هر ساعت پانزده مرتبه حجم هواي اتاق عمل بايستي جابجا گردد . در هر ساعت پانزده مرتبه حجم هواي اتاق عمل با هواي تازه تعويض مي گردد .

طرح داخل از لحاظ هواي تازه ، چرخش هوا و فشار نسبي هوا

بدليل اهميت مسئله آلودگي هوا و انتشار آن در بيمارستان تامين هواي تازه و ميزان چرخش آن و فشار نسبي هوا از جايگاه ويژه اي برخوردار است . براي يافتن هر کدام از آيتم هاي فوق در بشخهاي مختلف بيمارستان ASHRAE جداولي ارائه کرده است در اينجا چند فضاي مهم در بيمارستان را مورد بحث قرار مي دهيم .

اتاق عمل

به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل اتاقهاي عمل، فشار

نسبي اين فضا مثبت است .

اتاق استراحت بعد از عمل

به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل، فشار نسبي اين فضا مثبت است

هواي اين اتاق نيز برگشت داده نمي شود.

در هر ساعت شش مرتبه حجم هواي اتاق استراحت بعد از عمل بايستي جابجا گردد .

در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق استراحت بعد از عمل با هواي تازه تعويض مي گردد .

 

اتاق بستري

  • فشار نسبي اتاق بستري صفر است .

  • هواي اتاق بستري برگشت داده نمي شود.

  • در هر ساعت دو مرتبه هواي اتاق بستر جابجا مي گردد .

  • در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق بستري بعد از عمل با هواي تازه تعويض مي گردد .

نام فضا

فشار نسبي

هواي تازهCFM

هواي برگشت

تخليه 100 درصد هوا

اتاق عمل

+

15

خير

بله

ريکاوري

+

2

خير

اختياري

اتاق تميز

+

-

اختياري

اختياري

انبار وسايل بيهوشي

-

اختياري

خير

بله

سرويس بهداشتي

-

-

خير

بله

اتاق کثيف

-

-

خير

بله

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com