راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
دوشنبه, 04 تیر 1397

کويلهاي واحد گرمايش تجهيزات فن کويل در عمق و تعداد پره هاي مختلف و در دو نوع متفاوت تهيه مي شوند ، يکي نوع بخاري آن که يخ نمي زند و ديگري نوعي که لوله هاي کويل به شکل U خم شده اند . کويلهايي که لوله هايشان به شکل U خم شده را مي توان با آب داغ ، بخار و براي ترکيبهاي مختلف سطح لوله ، فضاي پره ها بکار برد تا از اين طريق بتوان در ازاء ، مقادير يکسان درجه حرارت هواي ورودي ، سرعت سطحي و فشار بخار يا آب داغ ، ازدياد درجه حرارتهاي متفاوتي را بدست آورد . معمولا مي توان کويلها گرمايش را قبل يا بعد از نصب کويلهاي سرمايش تعبيه نمود.

در طول فصول معتدله بايستي مناطقي که بوسيله واحدهاي چند ناحيه اي تهويه مي شوند، قادر باشند که با انجام گرمايش و سرمايش ، شرايط مورد نياز هر منطقه را بوجود آورند . چون در واحدهاي چند ناحيه اي ، کانال هواي برگشتي مناطق مشترک نمي باشد ناهمگوني درجه حرارت هوا يکي از مهمترين ملاحظات اينگونه واحدها است .

امکان دارد ناهمگوني موجود در هنگام عبور هوا از درون کويل گرمايش باعث گردد ، حرارت جذب بخشي از مناطق که نياز به گرم شدن دارند، نشود.

اگر تمام بخار قبل از رسيدن به انتهاي شبکه کويل تقطير مي شود ، امکان دارد بستن شير کنترل بخار باعث پيدايش ناهمگوني درجه حرارت گردد . بنابراين پيشنهاد مي شود در مواقعي که ممکن است منطقه اي احتياج به گرمايش داشته باشد، در کويلهاي گرمايش واحدهاي چند ناحيه اي از فشار بخار حداکثر استفاده شود.

به منظور دستيابي به افت فشارهاي يکسان در هنگامي که هوا از روي دو سطح انتقال حرارت متفاوتواحدهاي فن کويل چند ناحيه اي عبور مي کند، غالبا از صفحات توازن سوراخ دار استفاده مي شود. امکان دارد براي مهندس ضروري باشد چنين صفحاتي را انتخاب کند ، بخصوص در مواردي که نياز به کويل گرمايش است .

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com